Bilder fra Røstet 30. mai 2004

(Alle bilder gjengitt i 33% størrelse)