Bilder fra Ronetind 04. juni 2004

(Alle bilder gjengitt i 33% størrelse)