Bilder fra Glomvasshaugen 06. juni 2004

(Alle bilder gjengitt i 33% størrelse)