Bilder fra Nordhesten 19. juni 2004

(Alle bilder gjengitt i 33% størrelse)