Bilder fra Bjærangsdalen 3. juli 2004

(Alle bilder gjengitt i 33% størrelse)