Bilder fra Kvitsteindalen 22. juli 2004

(Alle bilder gjengitt i 33% størrelse)