Bilder fra Straumklumpen 19. august 2004

Turen er en del av fjelltrimmen i Sørfold
(Alle bilder gjengitt i 33% størrelse)