Bilder fra Djupvikfjellet 25. august 2004

(Alle bilder gjengitt i 33% størrelse)